Videos‎ > ‎

Fist Sets


Below are Grandmaster Wang Hong Jun, his son Wang Yang Feng and the UK class demonstrating some of the fist sets from Ba Fang Tong Bei Quan.

Hong Quan, Ba Zi Bu, Lao JiaHong Quan 2Yi LuPao Quan - Cannon FistBa Zi Bu - 8 Character StepWu Yuan Quan - Five Primary FistEr LuPao Quan - Cannon Fist

Kids Animal Stances